GIẢI PHÁP MỞ RỘNG

Giải pháp bổ trợ hiệu quả

Tokenization

Bắt đầu ngay với những đặc điểm ấn tượng

Thanh toán In-App

Tất cả thông tin có thể nằm trọn một cách hoàn hảo trong một màn hình Chúng tôi quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất về trải nghiệm người dùng

Chúng tôi đảm bảo cung cấp trải nghiệm người dùng nhất quán trên mọi kênh. Đơn giản và dễ dàng cho người dùng.

Trải nghiệm khách hàng là trọng tâm của chúng tôi trong việc tạo ra hành trình thanh toán đơn giản và thú vị.

Khách hàng chỉ cần thực hiện các bước tối thiểu để hoàn tất giao dịch của mình.

Thanh toán định kỳ

Giúp bạn tiết kiệm thời gian khi thanh toán cho một giao dịch lặp lại.

Giải pháp Promotion

Tăng doanh số bán hàng