VỀ CHÚNG TÔI

Hơn 4000 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Mạng lưới xử lý thanh toán

OnePay hợp tác với các tổ chức tài chính, hiệp hội thẻ và các đối tác thanh toán cung cấp các giải pháp tiên tiến góp phần vào sự thành công cho doanh nghiệp.

Tổ chức thẻ quốc tế

Kết nối với 5 tổ chức thẻ quốc tế để vận hành và xử lý giao dịch toàn cầu

Ngân hàng nội địa tại Việt Nam

Kết nối với ngân hàng nội địa để triển khai đa dạng tiện ích thanh toán cho chủ thẻ trong nướcHàng nghìn doanh nghiệp lớn và nhỏ đang tích hợp các giải pháp của OnePay

Hơn 20 Triệu 

Khách hàng đã tiến hành thanh toán thông qua cổng thanh toán của chúng tôi.

Hơn 40

Ngân hàng đã tham gia mạng lưới thanh toán của chúng tôi và cho phép các chủ thẻ giao dịch đa dạng nhiều kênh thanh toán. 

Hơn 4000

Doanh nghiệp đã kết nối qua chúng tôi để đạt được doanh thu trong suốt 365 ngày trong năm.

Đối tác OnePay

Chúng tôi kết nối các đơn vị và khách hàng của họ bằng việc cung cấp đa dạng các phương thức thanh toán khác nhau.

Đối tác tiêu biểu