SẢN PHẨM

Công cụ hỗ trợ linh hoạt

Hệ thống quản lý giao dịch của chúng tôi mang lại tất cả những gì bạn cần

Báo cáo

Khám phá sự phát triển của thói quen tiêu dùng điện tử đang định hình ngành thanh toán như thế nào.

An toàn để phát triển

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp đỡ Đơn vị xử lý giao dịch thanh toán toàn cầu một cách an toàn với sự hỗ trợ của Hệ thống FDM (Fraud Detection Management system) được phát triển bởi OnePay.

Dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu hiện tại cũng như những thay đổi của thị trường, đảm bảo an toàn bằng việc quản lý rủi ro trong thanh toán là lợi thế của OnePay.

Quản lý rủi ro

Cung cấp nền tảng thanh toán an toàn

Quét

Tự động quét và cảnh báo hàng ngày các giao dịch nghi vấn giả mạo

Phân loại

Tự động đánh giá mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch

Kinh nghiệm

Đội ngũ nhân viên quản lý rủi ro
dày dặn kinh nghiệm

Quét

Tự động quét và cảnh báo hàng ngày các giao dịch nghi vấn giả mạo

Phân loại

Tự động đánh giá mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch

Kinh nghiệm

Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm quản lý rủi ro dày dặn