Về chúng tôi

Chứng chỉ & Giấy phép

OnePay tuân thủ các quy định về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin của các tổ chức thẻ quốc tế, ngân hàng trong nước

Giấy phép trung gian thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

OnePay chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép số 80/GP-NHNN ngày 28/12/2016, cho phép OnePay xử lý giao dịch thanh toán điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến hỗ trợ thanh toán.

Chứng chỉ bảo mật

OnePay áp dụng tất cả các biện pháp bảo mật liên quan để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi.

Giấy chứng nhận tuân thủ PCI DSS

PCI DSS là tiêu chuẩn bảo mật quốc tế có giá trị toàn cầu do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật SSC thiết lập (Security Standards Council).

Với việc tuân thủ PCI DSS, OnePay tham gia các chương trình bảo vệ như Verified by Visa của VISA, MasterCard SecureCode của MasterCard, J/Secure của JCB, Safe Key của American Express.

Chứng chỉ TLS

Thông tin thẻ của bạn sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức TLS. Giao thức TLS sẽ mã hóa thông tin bạn cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.

Ngoài ra, OnePay còn sử dụng nhiều phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an ninh dữ liệu, an toàn trên môi trường Internet.

Cơ sở hạ tầng tân tiến

Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế         

Tiêu chuẩn bảo mật ISO/IEC 27001:2005

Bảo đảm vận hành trung tâm khôi phục dữ liệu chính

Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế

Tiêu chuẩn bảo mật ISO/IEC 27001:2005

Bảo đảm vận hành trung tâm khôi phục dữ liệu chính