Đối tác & khách hàng

Hơn 2000 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi 

Mạng lưới xử lý thanh toán

Tổ chức thẻ quốc tế

Kết nối với 5 tổ chức thẻ quốc tế để vận hành và xử lý giao dịch toàn cầu

Ngân hàng nội địa tại Việt Nam

Kết nối với 39 ngân hàng nội địa để triển khai đa dạng tiện ích thanh toán cho chủ thẻ trong nước

Khách hàng

Những doanh nghiệp đầu ngành đã lựa chọn chúng tôi